Ce oferim?

Centru ECDL acreditatCentrul  RO 603  este acreditat pentru urmatoarele certificari ECDL: ____________________________ 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 148 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).  

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 148 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Avantaje ECDL
 
  • Eleviicare dețin Permisul ECDL își pot echivala examenul de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Începând cu anul școlar 2009 – 2010 toți elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Nivelul de competență digitală pe diploma de bacalaureat va fi:

                 „utilizator de nivel mediu”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Start;

                „utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Complet;

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.  

  • Studențiiîși pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universităţi precum: SNSPA București, ASE Bucureşti – CDIMM, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București - Departamentul de Învățământ la Distanță – CREDIS.

De-a lungul timpului, o serie de universităţi au echivalat diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL: ex. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași echivalează proba de laborator a cursului Tehnologii Informaționale pentru Afaceri (An I, sem I) cu Permisul ECDL Complet. Studenții care dețin Permisul ECDL Complet obțin automat nota 10 la proba de laborator a cursului Tehnologii Informaționale pentru Afaceri (An I, sem I), fără a mai susține examenul. 

  • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile. 
  • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
  • Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.  

                                                         

 Permisul ECDL START/COMPLETPermisul ECDL Complet indică faptul că deţinătorul a trecut un test teoretic care evaluează conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei şi şase teste practice care evaluează competențele de bază ale deţinătorului în utilizarea unui computer personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului întâlnite în activităţile curente, parcurgând modulele: Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor (M1), Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor (M2), Editare de text (M3), Calcul tabelar (M4), Baze de date (M5), Prezentări (M6), Informaţie şi Comunicare (M7) .

După parcurgerea a 4 module (Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor –M2, Editare de text – M3, Informaţie şi Comunicare – M7, iar al patrulea ales de candidat în funcţie de necesităţile acestuia) se obține Permisul ECDL Start.   

Testarea ECDL Start și ECDL Complet

Testare: automată online ; Aplicații: Microsoft Office 2003, 2007 și 2010; Programă analitică: 5.0; Număr examene: 4 (ECDL Start) și 7 (ECDL Complet); Durată examen: 45 min; Procent promovare: 75%; Simulări online disponibile; Afișare pe loc a rezultatelor obținute la simulare și la testare.

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

Durata obținerii certificării

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

Vă puteţi înscrie în orice moment în programul de certificare ECDL.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

Datele centrului de testare + ale persoanei de contact din cadrul centrului