Scoala Gimnaziala nr. 19 Avram Iancu

Ordinul M.E.N.C.Ș.  NR. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar (ROFUIP)

 

R.O.F. 2019 – 2020

Viziune

Şcoala Gimnazială nr. 19 “Avram Iancu” îşi propune să-i înveţe pe elevi să devină cetăţeni europeni, ceea ce presupune experienţe pozitive continue, care să le permită să dobândească abilităţi de adaptare la mediul social complex pe durata întregii vieţi.

Misiune

“Misiunea noastră este să avem o școală modernă și eficientă, o școală în care educația să fie o investiție în OM, o școală deschisă către COMUNITATE.”

Noutati

 

PERFORMANŢE  ÎN  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ REZULTATE  

LA CONCURSURI  ŞCOLARE ÎN ANUL  ŞCOLAR 2018 – 2019   

GIMNAZIU

 

PERFORMANŢE  ÎN  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ REZULTATE  

LA CONCURSURI  ŞCOLARE ÎN ANUL  ŞCOLAR 2018 – 2019   

PRIMAR

 

RAPORT  DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE

ÎN ANUL  ŞCOLAR 2018 – 2019 

 

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2019-2020

Proiectul Erasmus+ 2018-1-FR01-KA229-048011_2 "Trois langues,  deux pays,  un média " reunește pentru doi ani ( 01.09.2018 - 31.08.2020) elevi de la Collège Jean Mermoz  din Belleu (France) și de la Școala Gimnazială nr. 19 " Avram Iancu " din Timișoara. Obiectivul principal al proiectului este ameliorarea competențelor lingvistice ale elevilor participanți,  atât în limbile străine pe care le studiază,  cât și în limba maternă. Dorim, prin acest proiect, să creștem motivația pentru învățarea limbilor străine,  să promovăm francofonia,  dar și să îi ghidăm pe elevi în educația pentru media și în  dezvoltarea competențelor digitale. Proiectul oferă,  de asemenea,   lărgirea orizontului cultural și oportunitatea descoperirii patrimoniului european, o mai mare deschidere spre ceilalți, prin depășirea stereotipurilor și conștientizarea diferențelor dintre noi, dar și a ceea ce ne reunește în jurul cetățeniei europene comune.

 
https://belleutimisoara.wordpress.com/
 

 

CATALOG UNITĂȚI AFILIATE VOUCHERE DE VACANȚĂ

 

TUR VIRTUAL

 

 

 

LISTA AUXILIARELOR DIDACTICE CARE AU OBȚINUT ACORDUL M.E.N. PENTRU UTILIZAREA EXTINSĂ LA CLASĂ

 

CONCURSUL NAȚIONAL TERRA – MICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

PREMIUL I

ELEVULUI JURMA PAUL GABRIEL

CLASA a V-a C

PROFESOR COORDONATOR PETRICI SPOMENCA

CONCURSUL NAȚIONAL TERRA – MICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

PREMIUL SPECIAL

ELEVULUI INOVEANU OCTAVIAN MARIO

CLASA a VI-a D

PROFESOR COORDONATOR PETRICI SPOMENCA

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX

PREMIUL MENȚIUNE

ELEVEI MINGASSON ANNA KATHERINE 

CLASA a VII-a C

PROFESOR COORDONATOR JINGA FLORINA

CONCURSUL NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINAR DE

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE

PREMIUL MENȚIUNE

ELEVEI CUVIN IOANA 

CLASA a VI-a B

PROFESORI COORDONATORI SIMIANSCHI FLORINA ȘI LUPU VIRGINIA

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE 

ELEVEI JURJ MILENAMARIA 

CLASA a VIII-a E

PROFESOR COORDONATOR URECHE DIANA