Olimpiade, simpozioane și concursuri

Concursul ”Expert în INFO-TIC”