NOUTĂȚI

CALENDAR EXAMENE DE CORIGENTA 2020-2021

Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2020-2021

 

  •                    Pentru anul școlar 2020-2021, perioada de desfășurare a examenelor de corigență,stabilite in baza prevederilor art.128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/2020 cu modificările si completările ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv pentru stagiile de pregătire practică.
  •                      Elevii din clasa a VIII-a, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot inscrie la admiterea in clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, conform calendarului aprobat prin OMEC nr.5457/2020 cu modificările si completările ulterioare, în perioada 9-13 august 2021, în care pot fi repartizați și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, respectiv în etapa a doua de admitere în învățământul profesional și învățământul profesional dual, conform calendarului aprobat prin OMEC nr.5449/2020, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 6-9 august 2021.
  •                     Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 5-20 iulie 2021 sau nu au promovat examenul de corigență, vor fi declarați repetenți.