Evaluare Naţională

Evaluare națională clasele a VIII-a - CONTESTAȚII

ORAR  DE  DEPUNERE  A   EVENTUALELOR   CONTESTAȚII

                                                                  MARȚI, 29.06.2021, ÎNTRE ORELE 1600 - 1900

                                                                  MIERCURI, 30.06.2021, ÎNTRE ORELE 800 – 1200

 

Extras din OMEC nr. 5455/2020

   Art. 11. - (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
   (2) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București anexe la procedura specifică evaluării naționale privind cererea-tip pentru depunerea contestației și declarația-tip menționată la alin. (1).

  • Contestațiile pot fi depuse fizic  sau  on-line la adresa mail:

            scoala19avramiancu@yahoo.com  

        Condițiile care trebuie respectate în cazul depunerii contestației la sediul centrului de examen:

  • obligația părinților/reprezentanților legali de a prezenta certificatul de naștere sau cartea de identitate a candidatului în momentul depunerii contestației. Acest act este necesar deoarece numele, inițiala tatălui, prenumele și CNP-ul elevului trebuie atent verificate în momentul introducerii contestației în aplicația informatică;
  • pentru fiecare probă contestată se utilizează câte un formular tipizat de depunere a contestației care este semnat de candidatul minor și, obligatoriu, de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia;
  • contestațiile sunt înregistrate în unitatea de învățământ.

        Condițiile care trebuie respectate de către contestatarul în cazul depunerii contestației on-line:

  • pentru fiecare probă/lucrare la care se solicită reevaluarea, se transmit pe adresa de e-mail afișată de unitatea de învățământ, în format scanat, formularul tipizat completat, semnat de  către  părinte  și  candidat însoțit de o copie a CI/certificatului de naștere a elevului;
  • după transmiterea on-line a celor două documente (cererea și copia CI sau certificatul de naștere), contestația se înregistrează în unitatea de învătământ, iar numărul de înregistrare se transmite (reply) contestatarului.

 

Declarația tip trebuie semnată obligatoriu și de părintele / rerezentantul legal al candidatului minor.

 

Download declaratie aici