Evaluare Naţională

Calendar

ANEXA

 

 

CALENDARUL
de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii

 clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021
 


 

 

7-11 iunie 2021

Inscrierea la evaluarea nationala

22 iunie 2021

Limba si literatura romana - proba scrisa

24 iunie 2021

Matematica - proba scrisa

25 iunie 2021

Limba si literatura materna - proba scrisa

29 iunie 2021 (pana la ora 14,00)

Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor

29 iunie 2021 (orele 16,00-19,00)-30 iunie 2021 (orele 8,00-12,00)

Depunerea contestatiilor

30 iunie-4 iulie 2021

Solutionarea contestatiilor

4 iulie 2021

Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor


   NOTA:
   La solicitarea comisiilor judetene/Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate aproba, in situatii exceptionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor.